MÀSTER EN
EXPERIMENTACIÓ
EN QUÍMICA FINA

Màster de 2 anys, dissenyat conjuntament per la UAB i per l’empresa Esteve Química, S.A.

Compatible amb un Màster oficial que dóna accés a estudis de Doctorat

Els alumnes obtindran una ajuda econòmica de Esteve Química

1

Màster 100% professionalitzador.

2

Professorat universitari
expert i professionals
especialistes en l'àrea

3

21 mesos de pràctiques professionals i remunerades en empreses líders.

    Solicítanos más información